لایو مشترک از ایده تا عمل با حضور محمد حسین آقاجانی (مدیرعامل داده پردازان سپاهان) و مقداد صرامی (استراژیست برند و مشاور توسعه بازار )

برای دانلود فرم زیر را پر کنید