شاید خیلی از ما در خبرهای مربوط به بورس خبر افزایش سرمایه شرکت های در بورس را بارها شنیده باشیم اما با مفهوم آن آشنایی نداریم. در واقع منظور از افزایش سرمایه شرکت های در بورس این است که،  شرکت های مختلف با طی کردن مراحلی قانونی می توانند مقدار سرمایه ای که در اداره ثبت به تایید رسانده اند را افزایش دهند. سرمایه مقدار پولی است که یک سهامدار از آن به عنوان آورده استفاده می کند و از این طریق شرکت خود را در اداره ثبت، به ثبت می رساند. در مقدار سرمایه ثبت شده دارایی های شرکت را حساب نمی کنند. شرکت ها برای این که بتوانند طرح های جدید خود را اجرا کنند یا فعالیت های قبلی را گسترش دهند، نیاز دارند که منابع مالی خود را افزایش دهند. یکی از راه های افزایش منابع مالی افزایش میزان سرمایه است که باعث می شود سهام شرکت افزایش یابد. افزایش سرمایه شرکت های در بورس از روش های مختلفی مانند آورده نقدی و سود حاصل از آن، طرح توسعه شرکت ها، سلب حق تقدم یا از طریق محل صرف سهام و تجدید ارزیابی در دارایی های شرکت ها  انجام می گیرد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت های در بورس

در افزایش سرمایه شرکت های در بورس لازم است که مراحلی را طی کنید تا بتوانید افزایش سرمایه را در اداره ثبت به ثبت برسانید. برای این کار ابتدا باید موضوع افزایش سرمایه شرکت های در بورس در شرکت مورد نظر مطرح شود و هئیت مدیره آن را تصویب کند. در مرحله بعد حسابرس شرکت با در نظر گرفتن همه ی شرایط و عدم وجود مشکل خاص آن را به تایید می رساند و سپس مدارک لازم برای افزایش سرمایه را به اداره ثبت شرکت های در بورس ارسال می کند. در این مرحله برای افزایش سرمایه شرکت های در بورس باید مدارک توسط سازمان بورس هم تایید شود. بعد از تایید بورس، اطلاعیه افزایش سرمایه را بر روی سایت کدال قرار می دهند که نشان دهنده موافقت بورس است. بعد از آن یک زمان برای مجمع فوق العاده مشخص می شود تا در مورد قیمت هر سهم در بورس تصمیم گیری شود. در مرحله بعد برای افزایش سرمایه شرکت های در بورس آگهی مبنی بر دعوت به مجمع عمومی روی سایت کدال منتشر می شود. در این آگهی تمام تصمیمات سهامداران شرکت نوشته می شود. در نهایت این تصمیمات بر روی سایت کدال قرار می گیرند که مشخص کننده میزان افزایش سرمایه است و به صورت قطعی درصد افزایش را مشخص می کند که باعث ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت می شود