زیر مجموعه های بورسی وخارزم

بورس مهر 8, 1399 433 بازدید

وخارزم از شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی بزرگ کشور می باشد که در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند و از سهامداران عمده این شرکت می توان به بانک صادرات اشاره کرد

زیرمجموعه های بورسی وخارزم 

گروه پتروشیمی

1- شفن سهامدار درصدی 

2-شخارک سهامدار درصدی 

3-جم 32.7 میلیون 

4-شپدیس 11.22 میلیون

فارس مارون و…

گروه بانکی:

1-وبصادر سهامدار درصدی 

2-وپارسار سهامدار درصدی 

وغدیر 544 میلیون سهم

فولاد 291 میلیون سهم 

گروه دارویی 

سهامدار درصدی دسینا 

گروه رایانه:

2-رکیش سهامدار درصدی 

3-رتاپ سهامدار درصدی 

گروه سیمان

1-سنیر سهامدار درصدی

گروه خودرو

خبهمن سهامدار درصدی 

 سهامدار سهم های  شبریز شپنا شبندر شتران کگهر کچاد فخور فملی وبملت و… هم هست

مطالب مرتبط

موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست

موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست ؟

بازار دو طرفه چیست

بازار دو طرفه چیست ؟

شرکت کاما

مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی کاما صادر شد

مفهوم درصد P/NAV چیست؟

مجمع شستا و پرداخت سود

مجمع شستا ۱۳۹۹ و پرداخت سود

صندوق بازار گردانی شستا با مدیریت صبا تامین تشکیل شد