“اطلاعات” در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت سهم است. همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می‌دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد.

افشای اطلاعات با اهمیت هر شرکت معمولا در دو گروه الف و ب طبقه‌بندی می‌گردد.

🖇اطلاعات با اهمیت گروه “الف” (افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف یعنی چه):

1- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت

2- شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده

3- بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید

4- اعلام ورشکستگی شرکت

5- نتایج برگزاری یا شرکت در مناقصه یا مزایده

6- انعقاد یا فسخ قراردادهای مهم شرکت

7- کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه

8- نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت

9- تحصیل سهام سایر شرکتها

10- تأثیرات ناشی از تغییرات ارزی

این مقاله را هم بخوانید: چرا باید وارد بازار سرمایه شویم؟

🖇اطلاعات با اهمیت گروه “ب”:

1- پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی

2- دعاوی مهم مطروحه علیه شرکت

3- تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات

4- تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت

5- برنامه انتشار اوراق بدهی

6- پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود

7- تغییر حسابرس

8- تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید یا فروش سهام خزانه

این مقاله را هم بخوانید: حجم مبنا چیست و کاربرد آن در بورس

بازگشای پس از افشای اطلاعات گروه الف و ب

اگر اطلاعات در گروه الف قرار داشته باشد سهم به صورت حراج ناپیوسته بدون دامنه نوسان باز می شود و اگر اطلاعات در گروه ب قرار گرفته باشد به صورت حراج پیوسته با محدودیت دامنه نوسان سهم بازگشایی می شود .