مهمان تازه بازار، این بار از مسجد سلیمان

بورس مرداد 9, 1399 161 بازدید

یوسف داودی، مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان:
🔘با توجه به ظرفیت‌های موجود در پتروشیمی مسجد سلیمان برنامه داریم این مجموعه را وارد بازار سرمایه کنیم .

🔘از برنامه‌های توسعه‌ای در پتروشیمی مسجد سلیمان بهره‌برداری از پروژه آمونیاک تا پایان مهرماه و تولید اوره تا پایان آذرماه است.

🔘یک پروژه پتروپالایش نیز داریم که طرح بزرگی است و حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج دارد.

🔘فاز اول این پروژه بیش از دو میلیارد دلار است که تمام مجوزهای قانونی، زمین مورد نیاز و پیمانکار خارجی انتخاب شده و منتظر بخش دوم خط اعتباری چین هستیم تا از این محل این پروژه را عملیاتی کنیم‌.

🔘بخشی از سهامداران پتروشیمی مسجد سلیمان بخش خصوصی و بخش عمده آن مجموعه صباانرژی است که در صورت توافق سهامداران منعی برای ورود به بازار سرمایه نداریم.

مطالب مرتبط

شرکت کاما

مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی کاما صادر شد

مفهوم درصد P/NAV چیست؟

مجمع شستا و پرداخت سود

مجمع شستا ۱۳۹۹ و پرداخت سود

صندوق بازار گردانی شستا با مدیریت صبا تامین تشکیل شد

زیر مجموعه های بورسی وخارزم

جزئیات طرح مهم خودرویی مجلس منتشر شد

جزئیات طرح مهم خودرویی مجلس منتشر شد