Blog Post

اکنون راه بیندازید
اکنون راه بیندازید
کسب وکار

اکنون راه بیندازید 

چه زمانی فراورده یا خدمت شما کامل میشود؟

چه زمانی باید آن را به بازار بدهید؟

چه زمانی آن اندازه ایمن میشود که مردم بتوانند آن را داشته باشند؟ شاید خیلی زودتر از آنچه شما می پندارید. وقتی که فراورده تان کاری که باید را انجام میدهد، آن را به بازار بفرستید.
تنها به این دلیل که هنوز فهرستی از کارهایی که باید انجام شوند دارید، به این معنا نیست که کار انجام نشده است. بخشهای آماده را معطل ماندهها نکنید. میتوانید در آینده آنها را انجام دهید.

و در آینده انجام دادن آنها شاید به معنای بهتر انجام دادنشان هم باشد.
این گونه به قضیه بیندیشید: اگر قرار بود کسب و کارتان را در دو هفته راه بیندازید، چه چیزهایی را کنار میگذاشتید؟

شگفت انگیز است که یک چنین پرسشی چگونه شما را روی کار متمرکز میکند. ناگهان میفهمید که خیلی چیزها هستند که به آنها نیاز ندارید. و چیزی که به راستی به آن نیاز دارید روشن و واضح میشود. وقتی که یک مهلت تعیین میکنید، همه چیز را روشن تر میبینید. این بهترین راه برای رسیدن به آن حس غریزی است که میگوید «ما به این نیاز نداریم».
هر چیزی که برای راه افتادن نیاز ندارید را کنار بگذارید.

چیزهای ضروری را بسازید و تجملات را بگذارید برای آینده.

اگر خوب به آن بیندیشید می بینید که خیلی چیزها هستند که روز نخست به آنها نیاز ندارید.
وقتی که ماBasecamp را راه میانداختیم، حتی توانایی صدور صورتحساب برای مشتریان را نداشتیم!

چون صورت حساب فراورده ماهیانه باید پرداخت میشد، میدانستیم که سی روز فرصت داریم تا راهی بیابیم.

پس زمان پیش از عرضه را برای حل مشکلهای حیاتیتر که از روز نخست  مهم بودند به کار بردیم. تا روز سی ام فرصت هست.
کمپرا، یک برند کفش، فروشگاهی را در سان فرانسیسکو گشود

که حتی هنوز کار ساختش پایان نیافته بود و آن را «در جریان گامیدن» نامید.

مشتریان میتوانستند روی دیوارهای فروشگاه خالی نقاشی کنند. کمپر کفشها را روی تخته هایی که روی جعبههای کفش قرار گرفته بودند به نمایش گذاشته بود. بیشترین جملهای که مشتریان روی دیوار نوشته بودند این بود: «فروشگاه را همین جوری نگه دارید»

به همین سان بنیادگذاران کریت و برل پیش از باز کردن نخستین فروشگاهشان منتظر ساخت نمایشگاه باشکوهی نشدند. آنها جعبهها و بشکههایی را که کالاها با آنها آورده میشدند را برگرداندند و فراوردهها را روی آنها گذاشتند.
منظور از این کار، پایین آوردن کیفیت نیست. شما همچنان می خواهید که کار بزرگی انجام دهید. این روش تنها این را میگوید که برای رسیدن به هدف، باید در چند گام به آن برسید. دیگر نینگارید که چه کاری ممکن است خوب باشد. در عمل ببینید که آیا پاسخ میدهد یا نه.

قطعه ای از کتاب باز انجام ترجمه بهرنگ نوروزی نیا 

 

این مقاله را هم از دست ندهید  :۸ راه برای تامین سرمایه در استارتآپ خودتان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *