رضوانی فر: شستا بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بورس را رقم می‌زند

🔹مدیرعامل شستا گفت:

در خردادماه 99 سرمایه 3 هزار و 900 میلیارد تومانی را به 8 هزار میلیارد تومان رساندیم. درپایان سال 99 نیز از محل انباشته به 14 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش سرمایه رسیدیم.

🔹رضوانی فر افزود:
ما یک افزایش سرمایه 1200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار داریم که رکورد افزایش سرمایه را خواهد شکست.