چالش های امروز کارآفرینی و راهکارهای فردای آن

تاریخ انتشار:تیر ۹, ۱۳۹۸ دسته بندی: کسب وکار

کارآفرينی از ديرباز مسیری برای رسیدن به رؤياهای زندگی بوده است. شغلی که افراد از دور آن را جذاب میدانند و بر اين باورند که کارآفرينان به خاطر درآمد بالا، زندگی راحتی دارند.اما آمارهايی که گاه و بیگاه منتشر میشوند، نشان از آن دارند که مسیر، آن قدر که به نظر میرسد، آسان نیست . […]

ادامه مطلب ...