موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست ؟

آتی, بورس آذر 23, 1399 228 بازدید
موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست

 در قراردادهای آتی ، خریدار با بازکردن موقعیت خرید متعهد می شود که دارایی پایه را در سررسید معین خرید نماید .

و فروشنده با بازکردن موقعیت فروش متعهد می شود که دارایی پایه را در سررسید معینی به خریدار بفروشد.

به طور مثال 1 قرارداد زعفران بین آقای الف (خریدار) و آقای ب (فروشنده ) برای تاریخ خاصی معامله میشود. فرد الف متعهد است که در تاریخ تعیین شده  ، زعفران را از فروشنده بخرد و پول آن را بپردازد و فروشنده متعهد است در تاریخ تعیین شده محصول را به خریدار بدهد.

نکته: لازم نیست خریدار و فروشنده قرارداد را تا تاریخ سررسید نگه دارند بلکه در طول بازار افراد بارها میتوانند موقعیت خود را ببندند و از نوسانات بازار سود کسب کنند . بنابراین  وقتی بازار را صعودی میبینید می توانید موقعیت خرید بگیرید و در صورتی که احتمال می دهید قیمت ها کاهش پیدا کند موقعیت فروش بگیرید . 

مطالب مرتبط

بازار دو طرفه چیست

بازار دو طرفه چیست ؟

شرکت کاما

مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی کاما صادر شد

مفهوم درصد P/NAV چیست؟

مجمع شستا و پرداخت سود

مجمع شستا ۱۳۹۹ و پرداخت سود

صندوق بازار گردانی شستا با مدیریت صبا تامین تشکیل شد

زیر مجموعه های بورسی وخارزم