Blog Post

فریم ورک G-STIC دربرنامه ریزی بازاریابی چیست ؟
کسب وکار, مدیریت

فریم ورک G-STIC دربرنامه ریزی بازاریابی چیست ؟ 

STIC یک چارچوب در بازاریابی است که می توان برای سازمان دهی برنامه بازاریابی و برنامه هایی که مدیر بازاریابی برای اجرای آنها در بازاریابی نیازدارد استفاده کرد. که مجموعه از مراحل را دنبال می کند و یک نظم منطقی در مسیر بازاریابی شما به شما می دهد.

اجزای فریم ورک G-STIC چیست ؟

همانطور که مشخص است جی استیک از مخفف شده اول مراحل این فریم ورک هست و به طور کلی از ۵ مرحله تشکیل شده است. که در درنهایت یک برنامه بازاریابی مناسب ارائه کند. با هم به برسی مراحل مختلف می پردازیم.

هدف گذاری (Goal Setting) :

در این مرحله اهداف اصلی برای دوره برنامه ریزی را مشخص می کنید و باید برای تعیین درست اهداف  باید از وضعیت و شرایط فعلی بیزینس خود اطلاع کافی داشته باشید که برای این امر می توانید از ماتریس SWOT استفاده کنید و تحلیل درستی از کسب وکار خود  داشته باشید و بر اساس آنها اهداف خود را مشخص کنید. اهداف باید SMART  باشند. یعنی این که اهداف واضح و مشخص ، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی ، مرتبط و حدود به زمان باشد.

تعریف استراتژی (Strategy Definition) :

بعد از اینکه اهداف خود را مشخص کردید و متوجه شدید که به چه چیزی می خواهید دست پیداکنید، به مرحله دوم می رسیم که تعریف استراتیژي است. استراتژی نقشه راه و مسیر عملی است که برای رسیدن به اهدافی که در مرحله اول مشخص کردید دنبال خواهید کرد.

برنامه ریزی تاکتیکی (Tactical Planning):

در قسمت برنامه ریزی تاکتیکی برگرفته از تعریف استراتژی است. برنامه ریزی تاکتیکی مرحله های کوتاهی که در راستای اجرای کامل استراتژي باید تعریف شود و اجرا شود، استراتژي گسترده تر از برنامه ریزی تاکتیکی است و این برنامه ریزی بخشی از استراتژي می شود

 پیاده سازی (Implementation):

بعد از برنامه ریزی تاکتیکی،مراحل و برنامه ها مشخص شده است، حال زمان آن رسیده است که مراحل و برنامه هایی که مشخص شده است اجرا شود و همچنین مشخص شود وظیفه هر شخصی چیست و در چه بازه زمانی باید انجام شود. مشخص کردن دقیق این موارد به شما در اجرایی کردن برنامه ها خیلی کمک می کند.

 طرح کنترل (Control Plan):

در آخرین مرحله از فریم ورک G-STIC، شاخص ها کلیدی و معیار هایی را تعریف می کنیم که از آنها برای اندازه گیری و بررسی عملکرد برنامه پیاده سازی شده استفاده می کنیم و ببینیم که آیا طرح اجرا شده موفق بوده است یا خیر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *