سهام بانک صادرات بیمه شد

بورس شهریور 28, 1399 552 بازدید

سیزده درصد بازدهی قطعی تا پایان سال!

بهروز خدا رحمی مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات، طی گفتگویی با خبرنگاران گفت:

اوراق تبعی که برای بانک صادرات منتشر کرده ایم، از شنبه قابلیت معامله خواهد داشت

پنج میلیارد برگه سهم را اوراق تبعی منتشر می کنیم. قیمت اعمال آن ۳۷۵ تومان خواهد بود، با سر رسید ۲۳ اسفند ماه

در واقع بازده ۱۳ درصدی برای بازه زمانی ۶ ماهه خواهد داشت. شیوه تسویه آن هم پرداخت ما به التفاوت به صورت نقدی خواهد بود

قیمت هر ورق یک ریال خواهد بود، سقف تعداد اوراق تبعی برای خرید پانصد هزار سهم خواهد بود…

خدا رحمی همچنین درباره عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات خبر داد:

در طی ساعت های آتی درج نماد را خواهیم داشت

ظرف هفته آینده عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر صادرات انجام خواهد شد./

مطالب مرتبط

موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست

موقعیت خرید و موقعیت فروش چیست ؟

بازار دو طرفه چیست

بازار دو طرفه چیست ؟

شرکت کاما

مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی کاما صادر شد

مفهوم درصد P/NAV چیست؟

مجمع شستا و پرداخت سود

مجمع شستا ۱۳۹۹ و پرداخت سود

صندوق بازار گردانی شستا با مدیریت صبا تامین تشکیل شد