سیزده درصد بازدهی قطعی تا پایان سال!

بهروز خدا رحمی مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات، طی گفتگویی با خبرنگاران گفت:

اوراق تبعی که برای بانک صادرات منتشر کرده ایم، از شنبه قابلیت معامله خواهد داشت

پنج میلیارد برگه سهم را اوراق تبعی منتشر می کنیم. قیمت اعمال آن ۳۷۵ تومان خواهد بود، با سر رسید ۲۳ اسفند ماه

در واقع بازده ۱۳ درصدی برای بازه زمانی ۶ ماهه خواهد داشت. شیوه تسویه آن هم پرداخت ما به التفاوت به صورت نقدی خواهد بود

قیمت هر ورق یک ریال خواهد بود، سقف تعداد اوراق تبعی برای خرید پانصد هزار سهم خواهد بود…

خدا رحمی همچنین درباره عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات خبر داد:

در طی ساعت های آتی درج نماد را خواهیم داشت

ظرف هفته آینده عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر صادرات انجام خواهد شد./