Blog Post

NAV چیست  و P/NAV چه کاربرد دارد
بورس, سرمایه گذاری

NAV چیست و P/NAV چه کاربرد دارد 

مفهوم NAV :

خالص ارزش دارایی (NAV) در واقع ارزش ذاتی هر سهم شرکت است.

فرمول محاسبه NAV چیست ؟

اما فرمول NAV چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟ فرمول NAV برای یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به راحتی به شکل زیر است:

تعداد کل سهام منتشر شده / (بدهی‌ها – دارایی‌ها) = NAV

مفهوم P/NAV :

درصد تفاوت قیمت بازار سهم با ارزش ذاتی است.

➖ 1- اگر P/NAV هر شرکت معادل 100% باشد. یعنی ارزش ذاتی با قیمت بازار آن سهم برابر است.

➖ 2- اگر P/NAV پایین تر از 100% باشد.

یعنی ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار آن سهم است. از دید بنیادی هرچه این درصد پایین تر باشد سهام آن شرکت کم ریسک تر می باشد.

➖ 3- اگر P/NAV بیشتر از 100% باشد.

یعنی ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازاری سهم است. از دید بنیادی هر چه این درصد بیشتر باشد سهام آن شرکت پر ریسک تر است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *