بازار دوطرفه بازاری است که سرمایه گذاران هم از بالا رفتن قیمت ها و هم از پایین آمدن قیمت ها می توانند کسب سود کنند.

بنابراین در این بازارها برخلاف بازارهای یک طرفه ( اوراق بهادار ) چنانچه پیش بینی نزولی برای قیمت کالای مورد نظر داریم می توانیم با اخذ موقعیت فروش و ریزش قیمت ها کسب سود کنیم.

درنتیجه با افزایش قیمتها خریداران سود می کنند و با کاهش قیمت ها فروشندگان.