برچسب: ۹۰۰درصد افزایش سرمایه

شرکت کاما
بورس

مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی کاما صادر شد 

قبل از شروع معاملات امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) که شاخص کل بورس تهران نیز کار خود را چراغ سبز آغاز کرده است، شرکت باما از صدور مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی توسط سازمان بورس خبر داد و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر…