برچسب: عرضه اولیه چیست

بورس

عرضه اولیه چیست ؟ 

اولین روز عرضه سهام یک شرکت در بازار بورس عرضه اولیه سهام آن شرکت نام دارد که در صد مشخصی از سهام شرکت برای اولین بار در بورس عرضه میشود برای خرید عرضه اولیه دوراه وجود دارد:. 1.به روش  (بوک بیلدینگ)، به این صورت که…