کسب وکار بهمن 16, 1396

8 راه برای بازنگری برنامه نگهداری اسناد شما برای سال جدید

زمان آن رسیده است که درباره ابتکارات مدیریت سوابق و نگهداری آنها در سال جدید فکر کنیم یک برنامه واضح نگه داری اطلاعت و انتشار آن ، یک جزء حیاتی…

رویداد نت تلنت 2017
استارت آپ, رویداد ها, کسب وکار مهر 10, 1396

رویداد نت تلنت (Net talent 2017)

  مـــوسسه خـــیریه شــجره طیبه و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و شرکت داده پردازان مدرن سپاهان با همکاری استارتاپ ایران فا و اصفهان پلاس برگــزار مــی کند: اکوفاین حامی دومین…