هیچ کس گل های مصنوعی را دوست ندارد
کسب وکار اسفند 17, 1396

هیچ کس گل های مصنوعی را دوست ندارد

جهان کسب و کار پر از « حرفه ای هایی » است که کت و شلوار می پوشند و می کوشند که کامل دیده شوند. ولی به راستی خشک و…

اکنون راه بیندازید
کسب وکار اسفند 7, 1396

اکنون راه بیندازید

چه زمانی فراورده یا خدمت شما کامل میشود؟ چه زمانی باید آن را به بازار بدهید؟ چه زمانی آن اندازه ایمن میشود که مردم بتوانند آن را داشته باشند؟ شاید…