Blog Post

اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و تفاوت آنها ؟
تفاوت اوراق قرضه و مشارکت
بورس, سرمایه گذاری

اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و تفاوت آنها ؟ 

از ابزار های مهم تامین مالی در بازار های مالی اوراق قرضه و اوراق مشارکت هستند . شباهت ها و متفاوت هایی با هم دارند .

اوراق قرضه چیست ؟

این اوراق از ابزار های بازار های مالی هستند با درآمد ثابت که وامی توسط سرمایه گذار به وام گیرنده پرداخت می شود که معمولا  این اوراق توسط دولت ها و سازمان های بزرگ منتشر می شود . این اوراق شامل تاریخ پایان هست که در آن تاریخ اصل وام به همراه سود مشخص شده به صاحب اوراق پرداخت می شود.

اوراق مشارکت چیست؟

این اوراق از ابزار های بازار های مالی هستند و ارواق بها داری هستند که بیانگر مشارکت در یک طرح است . و درواقع برای تامین مالی مورد نیاز های طرح های دولتی ، شهرداری ، شرکت های بزرگ و تحت نظارت بانک مرکزی منتشر می شود و بازپرداخت آن توسط بانک ها و یا دولت تصمین می شود.

تفاوت‌ اوراق‌ قرضه‌‌ با اوراق مشارکت‌ ؟

از تفاوت های مهم این است که اوراق قرضه میزان بهره مشخصی دارد و با روش های بانکداری اسلامی تطابق ندارد و هیچ محدودیتی برای وام گیرنده ایجاد نمی کند  .
ولی در اوراق مشارکت سودی که دریافت می شود در طرح های تولیدی عمرانی و غیره .. به کاربرده می شود و میزان سود قطعی در پایان کار محاسبه و پرداخت می شود .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *